Stoklara ait seri numaralarının hangi cariye hangi belge no ile verildiğini görüntülemek

SELECT     dbo.TBLSERITRA.SERI_NO, dbo.TBLSERITRA.STOK_KODU, dbo.TBLSTSABIT.STOK_ADI, dbo.TBLSERITRA.TARIH, dbo.TBLSERITRA.BELGENO, 

                      dbo.TBLSERITRA.HARACIK AS CARI_KOD,

                          (SELECT     CARI_ISIM

                            FROM          dbo.TBLCASABIT

                            WHERE      (CARI_KOD = dbo.TBLSERITRA.HARACIK)) AS CARI_ADI, dbo.TBLSERITRA.DEPOKOD, dbo.TBLSERITRA.GCKOD, CAST

                          ((SELECT     STHAR_NF * (1 + STHAR_KDV / 100) AS Expr1

                              FROM         dbo.TBLSTHAR

                              WHERE     (INCKEYNO = dbo.TBLSERITRA.STRA_INC)) AS decimal(18, 2)) AS fiyat, CAST

                          ((SELECT     STHAR_DOVFIAT * (1 + STHAR_KDV / 100) AS Expr1

                              FROM         dbo.TBLSTHAR

                              WHERE     (INCKEYNO = dbo.TBLSERITRA.STRA_INC)) AS decimal(18, 2)) AS döviz

FROM         dbo.TBLSERITRA INNER JOIN

                      dbo.TBLSTSABIT ON dbo.TBLSERITRA.STOK_KODU = dbo.TBLSTSABIT.STOK_KODU